Isamaaline luule

Tallinna Inglise Kolledži G1 klass soovib Eesti Vabariik 100 raames tuua õpilasteni veidi isamaalist luulet. Ootame kõiki õpilasi oma luuletusega panustama. G1 õpilased valivad esitamisele minevad luuletused ning samuti iga vanuseastme parimad luuletused, mille autorid saavad premeeritud!
Luuletus peab olema ise kirjutatud ning seotud EV100-ga. Esitada võib ka mitu luuletust.
Parimaid luuletusi on plaanis ette lugeda vahetundides sekretäri mikrofonist. Luuletuste ette lugemine toimub veebruaris, luuletuste esitamise tähtaeg pole veel kindel.
Oleme loonud ka küsitluse, kuhu saab sisestada oma luuletused ning otsustada, kas seda tahetakse ise ette lugeda või teeb seda keegi teine.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjLZuwMQ80pRqb4yPG3QPkvOW927rg9H3Qo2sxtWSHPQyvaw/viewform