Eesti- teemalised tunnid välismaalastest õpilastele

Meie projektiks oli PYP 1-3 klassidele teha Eesti – teemalisi tunde, et nad  saaksid teada saada rohkem Eesti kohta. Tunnis tutvustasime teemat ning näitasime pilte. Peale seda andsime õpilastele valiku meiserdada Eesti lippu või joonistada Eesti sümboleid, mida kunagi tikiti riiete peale. Usuti, et need kaitsevad ja toovad õnne. Tunni lõpus tegime Kahoodi, et testida õpilaste teadmisi.
Tunnid läksid väga hästi ja õpilastel oli lõbus.
Tervitades
Nataly Männimets
Mia Lydia Lehes
Nicky Zoe Lautre

PPÕ – Projekt Päästke Õunad

7.K õpilased Helena Tammsaar, Elsa Pallase, Maria-Simona Papp, Michelle Kiik, Ida-Liisa Junti, Liisa-Maria Lusti, Alexandra Voit ning Alis Jankelevidž viisid läbi projekti Päästke Õunad. Plaanitavaks tegevuseks oli koguda kokku Eesti õunad, mis muidu jääksid kasutamata ja teha neist hoididseid ning müüa maha heategevuslaadal. Kooli jõululaadalt saadud tulu 90 EUR annetati Vähiliidule.