Eesti ajalugu läbi loovtegevuse – esitlused

3.A klass alustas projekti EV100 klassi luuleraamatu koostamisega, kuhu iga laps kirjutas omaloomingulise luuletuse, milles püüdis edasi anda, mida tähendab tema jaoks Eestimaa. Projekti raames uurisid lapsed Eestimaa ajalugu. Arutelude käigus valis iga rühm perioodi, mida soovisid uurida ja teistele tutvustada. Iga rühm koostas kas plakati, raamatu, maketi ja/või dramatiseeringu tutvustatava perioodi kohta. Dramatiseeringuteks meisterdasid lapsed ise dekoratsioonid ja kostüümid. Rühmad viisid esitlused läbi paralleelklassidele (3.K ja 3.P klassile) 9.02.2018.

3.A klassi luuletused Eestimaast

Eestimaa on minu riik
autor: Helena Maria Reisner

Eestimaa on minu riik,
ei iial lahku ma siit,
mul ema, isa siin on head,
siin ohutu, sa seda tead.

Ei Eesti kunagi maha lange.
Eesti on meil tugev ja kange.
Eesti eest ma hoolt kannan,
ta mulle puhast loodust annab.

Meie Eestil sada aastat täis,
ta palju elamusi läbi käis.
Eestimaal ka minu maja,
Eestis on ju kõik, mis vaja.

Eestimaal langeb õnne nagu helbekesi,
siin laulukooris laulame mitmekesi.
Suureks saades Eestit tänan,
kuid seda teen ka kohe täna!

Minu Eesti
autor: Kaspar Isand

Meie Eestimaa väike,
ei kao sealt iial päike.
Eesti loodus ilus, hea,
seda ikka meeles pean.

Eesti rahvuskala räim,
seda ikka püüdmas käin.
Mulle meeldib Eestimaa,
metsas seal saab ööbida.

Rahval ilus lauluhääl,
laulda saad sa igal mäel.
Hümn on püha Eestile
ja ikka kogu rahvale.

Eesti ajalugu läbi loovtegevuste

3.A klassi EV100 projektiks on Eesti ajalugu läbi loovtegevuste. Eestimaa ajalugu on jaotatud perioodideks alates kõige varasemast ajast kuni tänapäevani. Iga rühm valis perioodi ja teeb loovtegevuse oma perioodi kohta (plakat, raamat, makett ja esitlused või dramatiseeringud, üks rühm teeb ainult näidendi). Läbi viime veebruaris ja esialgu arvasime, et esineme paralleelklassidele.