Eesti laste elu 100 ja 50 aastat tagasi

1.K klassi kingituse idee tekkimisele aitasid kaasa lapsevanemad: kõik pered said välja pakkuda mõtteid, mida oma kodumaale juubeli puhul kinkida. Lõpuks jõudsime ühise otsuseni, et õpilased uurivad välja, kuidas elasid 7.-8.-aastased lapsed 100 ja 50 aastat tagasi. Kõigepealt panime kirja uurimisküsimused.

Seejärel otsisime vastuseid Eesti Vabaõhumuuseumis muuseumitundides ning kutsusime kooli vanavanemad, et nende käest info kokku koguda.

Töö protsessist ja tulemustest valmis näitus. Kõik 1.K klassi lapsed arvavad, et 100 aastat tagasi oli laste elu ikka väga raske, kuna pidi palju tööd tegema, süüa sai vähe ja peaaegu ainus rõõm lastel oli koolis käimine!

Uurimus: kuidas elasid 7-8-aastased lapsed 100 ja 50 aastat tagasi

1.K klassil on kavas jaanuari ja veebruari jooksul uurida ja koostada näitus. Idee tuli peredelt. Uurimisteema: kuidas elasid 7-8-aastased lapsed 100 ja 50 aastat tagasi.
Uurimisküsimused: Mida koolis õppis; Mida sõi; Millega vabal ajal tegeles; Mida seljas kandis.
Tegevused: Vanavanemate intervjueerimine. Muuseumite ja fotoarhiivide külastamine (mh muuseumitund mänguasjad talus ja Kuie kooli tund). Tolleaegsete asjade meisterdamine. Tolleaegsete õppetükkide ja kirja läbi proovimine. Ütluste, vanasõnade, tolleaegsete tõekspidamiste teemaline arutelu. Näitus uurimistulemustest.