Eesti ajalugu läbi loovtegevuse – esitlused

3.A klass alustas projekti EV100 klassi luuleraamatu koostamisega, kuhu iga laps kirjutas omaloomingulise luuletuse, milles püüdis edasi anda, mida tähendab tema jaoks Eestimaa. Projekti raames uurisid lapsed Eestimaa ajalugu. Arutelude käigus valis iga rühm perioodi, mida soovisid uurida ja teistele tutvustada. Iga rühm koostas kas plakati, raamatu, maketi ja/või dramatiseeringu tutvustatava perioodi kohta. Dramatiseeringuteks meisterdasid lapsed ise dekoratsioonid ja kostüümid. Rühmad viisid esitlused läbi paralleelklassidele (3.K ja 3.P klassile) 9.02.2018.