4.P andis mänguasjad vähekindlustatud perede lastele üle

Meie heategevusprojektile sai joon alla tõmmatud. Andsime kogutud mänguasjad üle Tallinna Lasterikaste Perede Liidu esindajatele. Kõige uuemad läksid jõulupakkidesse ja veidi kasutatumad heategevuspäevadel avalaudadele, kust soovijad saavad endale valida. Meie klassil on hea meel, et saime oma väikese panuse anda Eesti laste ja Eestimaa heaks.