Uurimus: kuidas elasid 7-8-aastased lapsed 100 ja 50 aastat tagasi

1.K klassil on kavas jaanuari ja veebruari jooksul uurida ja koostada näitus. Idee tuli peredelt. Uurimisteema: kuidas elasid 7-8-aastased lapsed 100 ja 50 aastat tagasi.
Uurimisküsimused: Mida koolis õppis; Mida sõi; Millega vabal ajal tegeles; Mida seljas kandis.
Tegevused: Vanavanemate intervjueerimine. Muuseumite ja fotoarhiivide külastamine (mh muuseumitund mänguasjad talus ja Kuie kooli tund). Tolleaegsete asjade meisterdamine. Tolleaegsete õppetükkide ja kirja läbi proovimine. Ütluste, vanasõnade, tolleaegsete tõekspidamiste teemaline arutelu. Näitus uurimistulemustest.