Eesti ajalugu läbi loovtegevuste

3.A klassi EV100 projektiks on Eesti ajalugu läbi loovtegevuste. Eestimaa ajalugu on jaotatud perioodideks alates kõige varasemast ajast kuni tänapäevani. Iga rühm valis perioodi ja teeb loovtegevuse oma perioodi kohta (plakat, raamat, makett ja esitlused või dramatiseeringud, üks rühm teeb ainult näidendi). Läbi viime veebruaris ja esialgu arvasime, et esineme paralleelklassidele.